Nhập mã đối tác
vnd
để được hỗ trợ

Chính sách tiền tệ là gì? có vai trò như thế nào?

Chính sách tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc phân phối nguồn tiền và có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế sàn forex. Ở Việt Nam, để đảm bảo sự ổn định kinh tế và xã hội, cũng như tạo điều kiện cho việc hồi phục kinh tế sau dịch bệnh, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ. Vậy, chính sách tiền tệ là gì? Cùng Tự học forex khám phá trong bài viết dưới đây.

Sơ lược về chính sách tiền tệ

Dưới đây, Tự học Forex sẽ chia sẻ đến bạn về chính cách tiền tệ và những loại chính sách phổ biến nhất hiện nay nhé.

Chính sách tiền tệ là gì?

Chính sách tiền tệ, hay Monetary Policy, là một loại chính sách kinh tế vĩ mô. Dùng các công cụ tín dụng và hối đoái để ảnh hưởng đến việc cung cấp tiền cho nền kinh tế. Nhằm đạt được ổn định tiền tệ, ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Các loại chính sách tiền tệ

Trong tiền tệ forex, có hai hướng tiếp cận chính là mở rộng và thu hẹp.

Chính sách tiền tệ mở rộng, hay nới lỏng tiền tệ. Là khi Ngân hàng Nhà nước tăng mức cung tiền trong kinh tế lớn hơn so với thông thường. Để thực hiện điều này, Ngân hàng Nhà nước thường áp dụng một hoặc kết hợp hai trong số ba biện pháp sau: giảm lãi suất chiết khấu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và tăng mua vào trên thị trường chứng khoán.

Khi lãi suất giảm, doanh nghiệp có xu hướng vay nhiều hơn để phát triển kinh doanh. Trong khi  người dùng cũng chi tiêu nhiều hơn. Tăng cường tổng cầu và tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Do đó, quy mô nền kinh tế mở rộng. Thu nhập của lao động tăng, và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Chính sách này thường được áp dụng khi nền kinh tế đang trải qua suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Các loại chính sách tiền tệ
Các loại chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ thu hẹp, hoặc thắt chặt, là khi Ngân hàng Nhà nước giảm mức cung tiền trong nền kinh tế. Điều này thường được thực hiện thông qua việc tăng lãi suất chiết khấu, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và bán chứng khoán ra thị trường.

Khi lãi suất tăng cao, cá nhân và tổ chức thường hạn chế chi tiêu và đầu tư. Dẫn đến giảm tổng cầu và sụt giảm giá cả chung. Chính sách này thường được sử dụng khi nền kinh tế đang phát triển quá nhanh và lạm phát đang tăng cao.

Xem thêm: Trader khó thành công nếu không biết lịch kinh tế

Cốt lõi của chính sách tiền tệ

Bất kể áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng hay thắt chặt, mục tiêu cốt lõi của chúng đều nhằm vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tạo ra cơ hội việc làm cho người dân, kiểm soát lạm phát. Thúc đẩy sự ổn định cũng như phát triển kinh tế một cách bền vững.

Tăng trưởng kinh tế sàn forex

Mục tiêu chính của chủ trương tiền tệ forex là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông qua việc điều chỉnh khối lượng tiền trong nền kinh tế, chính sách này ảnh hưởng đến lãi suất và tổng cầu. Điều này tạo điều kiện cho việc tăng cường đầu tư. Gia tăng sản lượng tổng cộng, và nâng cao GDP. Tất cả là các chỉ báo cho sự phát triển kinh tế đang diễn ra.

Tăng trưởng kinh tế sàn forex
Tăng trưởng kinh tế sàn forex

Giảm tỷ lệ thất nghiệp

Chính sách tiền tệ, thông qua việc tăng cung tiền, có thể mở rộng quy mô của nền kinh tế. Điều này thúc đẩy tăng sản xuất ở các doanh nghiệp. Tạo ra nhu cầu nhân công tăng cao, từ đó giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng cung tiền thường đi đôi với việc chấp nhận một mức độ lạm phát nhất định.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng các công cụ tiền tệ một cách hiệu quả để kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp trong phạm vi cho phép. Đồng thời duy trì sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế.

Ổn định giá cả sàn forex

Sự ổn định về giá cả trong kinh tế vĩ mô sẽ giảm thiểu biến động giá. Giúp Nhà nước đề xuất và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế một cách hiệu quả. Khi giá cả được duy trì ổn định, môi trường đầu tư trở nên ổn định và an toàn hơn. Điều này thu hút các nhà đầu tư chú ý. Giúp nền kinh tế thu hút thêm nguồn vốn vào. Điều này cung cấp cơ sở cho việc tăng trưởng và phát triển của kinh tế.

Lạm phát được kiểm soát bằng chính sách tiền tệ

Lạm phát đơn giản là hiện tượng mức giá hàng hóa chung tăng cao. Đồng thời giảm giá trị đồng tiền. Điều này tạo ra khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa cả trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiến lược tiền tệ forex để ổn định giá cả hàng hóa và giá trị của đồng tiền, từ đó kiểm soát tình trạng lạm phát.

Chủ trương tiền tệ forex kiểm soát lạm phát
Chủ trương tiền tệ forex kiểm soát lạm phát

Công cụ của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ sử dụng một loạt các công cụ, bao gồm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ giá hối đoái, hạn mức tín dụng, lãi suất chiết khấu. Các hoạt động thị trường mở và tái cấp vốn, nhằm điều chỉnh mức cung tiền cho nền kinh tế.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ phần trăm của số tiền phải được giữ lại so với số tiền được huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, và số tiền này được phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Do đó, để điều chỉnh mức cung tiền trong nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào tỷ lệ này. Khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cung tiền giảm. Ngược lại, khi Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cung tiền tăng.

Tỷ giá hối đoái tiền tệ forex

Tỷ giá hối đoái thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của đồng nội tệ và đồng ngoại tệ. Ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch ngoại tệ và dự trữ ngoại tệ. Mặc dù không phải là một công cụ trực tiếp của chính sách tiền tệ vì không làm thay đổi lượng cung tiền. Nhưng tỷ giá hối đoái đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều chỉnh tỷ giá hối đoái sàn forex khi muốn điều chỉnh lượng cung tiền bằng ngoại tệ của nền kinh tế:

  • Để tăng cung tiền bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá hối đoái bằng cách mua vào giấy tờ có giá từ các Ngân hàng Thương mại trên thị trường mở, sử dụng ngoại tệ.
  • Để giảm cung tiền bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá hối đoái bằng cách bán giấy tờ có giá cho các Ngân hàng Thương mại, thu về ngoại tệ.

Lãi suất chiết khấu tiền tệ forex

Lãi suất chiết khấu là tỷ lệ mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho việc cho vay tạm thời cho các Ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu về tiền mặt không thường xuyên. Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất chiết khấu, lượng tiền cơ sở thay đổi. Và cung tiền cũng sẽ thay đổi theo.

Các Ngân hàng thương mại phải dự trữ một số tiền mặt nhất định. Để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt không thường xuyên của khách hàng. Trong trường hợp lượng dự trữ này không đủ, các Ngân hàng thương mại sẽ vay từ Ngân hàng Nhà nước với lãi suất chiết khấu.

Lãi suất chiết khấu tiền tệ forex
Lãi suất chiết khấu tiền tệ forex

Khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất chiết khấu, các Ngân hàng thương mại sẽ cẩn trọng hơn trong việc vay, tăng lượng dự trữ. Từ đó làm nền kinh tế giảm cung tiền. Ngược lại, nếu Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất chiết khấu, các Ngân hàng thương mại sẽ vay nhiều hơn. Dẫn đến việc tăng cung tiền trong nền kinh tế.

Chính sách ngoại hối dùng hạn mức tín dụng

Đây là mức tối đa của dư nợ mà Ngân hàng Nhà nước quy định các Ngân hàng thương mại phải tuân thủ khi cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh hạn mức tín dụng tăng, cung tiền trong kinh tế cũng tăng. Ngược lại, khi điều chỉnh hạn mức tín dụng giảm, cung tiền cũng giảm theo.

Nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở là quá trình mà Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán các loại chứng khoán trên thị trường mở. Hành động này ảnh hưởng đến lượng dự trữ của các Ngân hàng thương mại. Và ảnh hưởng đến việc cung cấp tín dụng của họ ra thị trường. Từ đó điều chỉnh lượng cung tiền trong nền kinh tế.

Khi Ngân hàng Nhà nước mua chứng khoán trên thị trường mở, các Ngân hàng thương mại có thêm dự trữ tiền, dẫn đến tăng cung tiền trong nền kinh tế. Ngược lại, lượng cung tiền sẽ giảm nếu Ngân hàng Nhà nước bán chứng khoán.

Tái cấp vốn sàn forex

Ngân hàng Nhà nước cung cấp tín dụng cho các Ngân hàng thương mại thông qua việc mua bán giấy tờ có giá, nhằm cung cấp nguồn vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho chúng. Điều này đã tăng lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế sàn forex.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn XM

Chính sách tiền tệ có vai trò gì trên sàn forex

Chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế, được thực hiện bởi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát hệ thống tiền tệ. Chính sách này nhằm đạt các mục tiêu như kiểm soát lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Ổn định giá cả, bảo vệ sức mua của đồng tiền. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, đây cũng là công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động của tất cả các Ngân hàng thương mại và Tổ chức tín dụng trên cả nước.

Chính sách tiền tệ có vai trò gì trên sàn forex
Chính sách tiền tệ có vai trò gì trên sàn forex

Ví dụ, trong bối cảnh ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chính sách tiền tệ để ổn định tình hình kinh tế. Một biện pháp nổi bật là việc giảm lãi suất, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và kích thích hoạt động đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong bối cảnh khó khăn do đại dịch.

Hơn nữa, trong tình hình khẩn cấp của đại dịch, theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện việc cấp vốn lại cho Ngân hàng chính sách xã hội. Điều này giúp người lao động có thể vay tiền để trả lương cho những người lao động đang tạm nghỉ việc.

Lời kết

Dưới đây là những thông tin cơ bản nhất về định nghĩa, công cụ, mục tiêu và vai trò của chính sách tiền tệ. Mong rằng những thông tin này Tự học Forex sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách tiền tệ là gì và cách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách trong bối cảnh hiện nay.

Những thắc mắc về chính sách tiền tệ

Hướng đi của chính sách tiền tệ là gì?

Hướng đi, mục tiêu của chính sách tiền tệ bao gồm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Kiểm soát lạm phát, bảo vệ sức mua của đồng tiền. Thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và giá cả được cân bằng.

Vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong chính sách tiền tệ là gì?

Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách tiền tệ bằng cách điều chỉnh lãi suất. Quản lý tỷ giá hối đoái. Quản lý các hoạt động tín dụng để ổn định hệ thống tiền tệ và tài chính sàn forex.

Tại sao chính sách tiền tệ quan trọng đối với nền kinh tế?

Chính sách tiền tệ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế sàn forex. Tác động đến giá cả, tỷ lệ lãi suất, và tăng trưởng kinh tế. Nó cũng giúp kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả.

Nhập mã đối tác
vnd
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây