Nhập mã đối tác
vnd
để được hỗ trợ

Lợi nhuận biên: chiến lược kinh doanh hiệu quả

Khi quyết định mở rộng, thu nhỏ hoặc tạm dừng sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ, một trong những yếu tố quan trọng là lợi nhuận biên (Profit margin). Bài viết này sẽ giải thích về lợi nhuận biên là gì, cách hiểu và áp dụng nó trong thực tế kinh doanh. Tự học forex hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu chung về lợi nhuận biên 

Biên lợi nhuận là chỉ số phần trăm lợi nhuận đạt được từ mỗi đồng doanh thu của doanh nghiệp. Nó thể hiện tỷ suất sinh lời trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một đánh giá về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lợi nhuận biên là gì?

Lợi nhuận biên (Profit Margin) là một tỷ suất sinh lời phổ biến trong kinh doanh. Nhằm biểu thị phần trăm lợi nhuận so với doanh thu. Nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để đánh giá mức lợi nhuận dưới dạng phần trăm.

Khi đánh giá hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp thường sử dụng hai chỉ số là biên lợi nhuận gộp (Gross Margin Profit) và Profit Margin ròng (Net Margin Profit). Biên lợi nhuận thể hiện khả năng sinh lời của sản phẩm. Chỉ số càng cao, sản phẩm có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, Profit Margin thấp tượng trưng cho mức rủi ro cao và khả năng sinh lời thấp.

Doanh nghiệp và nhà sản xuất thường rõ ràng về doanh thu, chi phí sản xuất và tiêu thụ. Từ đó tính toán các chỉ số lợi nhuận. Điều này giúp họ so sánh hiệu suất lợi nhuận trong nội bộ. Đồng thời giúp doanh nghiệp xác định sản phẩm nào mang lại tỷ suất sinh lời tốt nhất.

Tìm hiểu chung về lợi nhuận biên
Tìm hiểu chung về lợi nhuận biên

Xem thêm: Lạm phát là gì mà tác động mạnh mẽ đến Forex?

Đặc điểm, ý nghĩa của biên lợi nhuận là gì

Chỉ số lợi nhuận biên cho phép đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Xác định liệu nó có lợi nhuận và có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kinh doanh hay không.

Ngoài ra, chỉ số profit margin cũng được sử dụng để so sánh hiệu suất giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Giúp xác định vị thế của doanh nghiệp trong so với các đối thủ. Để thay đổi tỷ suất này, doanh nghiệp có thể nỗ lực tăng doanh thu. Đồng thời cần phải giảm chi phí hoặc điều chỉnh giá sản phẩm.

Trong quá trình đề xuất vay vốn kinh doanh, ngân hàng hoặc nhà đầu tư thường dựa vào tỷ suất lợi nhuận để đánh giá khả năng quản lý, tình hình tài chính, tiềm năng tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Thông thường, các ngành khác nhau sẽ có mức tỷ suất lợi nhuận khác nhau.

Cách tính profit margin chi tiết 

Sau đây là một số cách tính lợi nhuận biên chi tiết mà bạn đọc có thể tham khảo:

Lợi nhuận biên gộp trong đầu tư tài chính

Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) là tỷ suất lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi giá vốn hàng hoá hoặc chi phí kinh doanh.

Chỉ số Profit Margin gộp thể hiện bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp mà doanh nghiệp có được cho mỗi 100 đồng doanh thu thuần. Mức cao của chỉ số này cho biết về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên nó không thể phản ánh đầy đủ quản lý chi phí.

Công thức tính biên lợi nhuận (Profit Margin gộp) là:

Profit Margin gộp = (Doanh thu thuần – Giảm trừ) / Doanh thu thuần x 100%

Trong đó:

  • Doanh thu thuần = Doanh thu từ bán hàng và dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ.
  • Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần trừ đi giá vốn sản phẩm bán ra.
Lợi nhuận biên gộp trong đầu tư tài chính
Lợi nhuận biên gộp trong đầu tư tài chính

Profit margin ròng

Profit Margin ròng (Net Profit Margin) biểu thị số lợi nhuận sau thuế mà mỗi 100 đồng doanh thu thuần mang lại. Điều này giúp chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư hiểu được rằng với mỗi 1% tăng trưởng doanh thu thì cổ tức hoặc thu nhập ròng sẽ tăng tương ứng là bao nhiêu %.

Công thức để tính mức biên lợi nhuận ròng như sau:

Biên lợi nhuận (Profit Margin ròng) = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần) x 100 %

Chỉ số Net Profit Margin càng cao, cho thấy tỉ lệ sinh lời cao và rủi ro thấp. Ngược lại, nếu Profit Margin ròng thấp, đó có thể là dấu hiệu chi phí sản xuất và kinh doanh quá cao. Qua đó doanh nghiệp cần xem xét và đưa ra giải pháp.

Cách tính profit margin trước thế

Lợi nhuận biên trước thuế (Pre-tax Profit Margin) là chỉ số mô tả số xu mà doanh nghiệp tạo ra cho mỗi đồng doanh thu trước khi trừ đi các khoản thuế. Đây là lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được mà chưa tính đến các khoản thuế và các chi phí lãi cần phải trả.

Công thức để tính Profit Margin trước thuế là:

Biên lợi nhuận (Profit Margin trước thuế) = (Tổng doanh thu – Tổng chi phí) x 100%

Số liệu này giúp nhà đầu tư so sánh và đưa ra quyết định đầu tư một cách hợp lý.

Lợi nhuận biên hoạt động

Profit Margin hoạt động (Operating Profit Margin) là chỉ số mô tả bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế mà doanh nghiệp thu được cho mỗi 100 đồng doanh thu thuần. Chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả của các khoản chi phí trong quá trình tham gia kinh doanh.

Công thức để tính Profit Margin hoạt động là:

Biên lợi nhuận (Profit Margin hoạt động) = (Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần) x 100%

Doanh nghiệp thường so sánh doanh thu bán hàng với tổng thu nhập trước thuế và lãi vay hiện có. Nhằm để đánh giá hiệu quả quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận biên hoạt động
Lợi nhuận biên hoạt động

Ngoài ra, nhà đầu tư cần nắm cách tính hệ số đòn bẩy tài chính để biết được mức sử dụng vốn vay của mình. Điều này giúp gia tăng lợi nhuận một cách tối ưu.

Lợi nhuận biên bao nhiêu là tốt? 

Lợi nhuận biên cao thường được coi là tốt. Bởi vì nó chỉ ra một tỷ lệ lớn của lợi nhuận so với doanh thu. Một biên lợi nhuận cao có thể phản ánh sự hiệu quả trong quản lý chi phí, giá cả sản phẩm hoặc dịch vụ. Đồng thời có thể tăng cường khả năng tạo ra lợi nhuận.

Tuy nhiên, cần phải xem xét ngành công nghiệp cụ thể và so sánh với các doanh nghiệp tương tự để đưa ra đánh giá chính xác hơn. Mức Profit Margin cũng có thể phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Một Profit Margin thấp không nhất thiết là xấu. Bởi vì có thể là do chiến lược giảm giá hoặc đầu tư mạnh mẽ vào mở rộng. Quan trọng là hiểu rõ ngữ cảnh và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp để đánh giá đúng mức Profit Margin là tốt hay không.

Một số lưu ý khi sử dụng với biên lợi nhuận là gì 

  • Doanh nghiệp có nợ: Sử dụng nợ để tài trợ hoạt động kinh doanh có thể giảm Profit Margin. Quyết định này tăng tổng chi phí lãi vay. Đồng thời nó còn ảnh hưởng đến Profit Margin hoạt động và ròng của doanh nghiệp. Đánh giá Profit Margin trong trường hợp này đòi hỏi phân tích sâu về lý do sử dụng nợ. Cũng như các chỉ số như lãi suất, thuế, và tỷ lệ nợ trên tài sản.
  • Doanh nghiệp với chi phí khấu hao cao: Các doanh nghiệp sở hữu tài sản lớn như nhà máy, thiết bị sẽ có chi phí khấu hao cao. Điều này ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận biên. Đánh giá chỉ dựa trên Profit Margin có thể dẫn đến nhận định sai lầm so với doanh nghiệp không đầu tư nhiều vào tài sản cố định.
  • So sánh Profit Margin theo thời kỳ: Profit Margin ròng thích hợp để so sánh hiệu suất trong các giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, chỉ tin cậy nếu không có thay đổi lớn trong chi phí hoặc chính sách kế toán. Thay đổi chính sách kế toán làm giảm độ tin cậy khi so sánh với dữ liệu quá khứ.
  • So sánh giữa doanh nghiệp khác nhau: So sánh Profit Margin giữa hai doanh nghiệp khác nhau về quy mô và ngành hàng khó khăn. Cần so sánh giữa các doanh nghiệp tương đồng về quy mô, ngành hàng và yếu tố khác. Nhằm để Profit Margin có ý nghĩa so sánh hơn.
Một số lưu ý khi sử dụng với mức biên lợi nhuận
Một số lưu ý khi sử dụng với mức biên lợi nhuận

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Exness trên điện thoại

Vì sao doanh nghiệp cần phân tích lợi nhuận biên

  • So sánh hiệu quả các dòng sản phẩm: Quản lý cân nhắc mở rộng hoặc thu hẹp sản xuất cho các dòng sản phẩm có Profit Margin cao hoặc thấp. Profit Margin gộp thể hiện rõ việc sản xuất dòng sản phẩm nào là không hiệu quả khi chỉ số này thấp hoặc âm.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động: So sánh Profit Margin hoạt động và gộp giúp đánh giá khoản mục phí ngoài giá vốn sản phẩm. Đối với doanh nghiệp ABC, việc rà soát chi phí bán hàng và quản lý có thể tối ưu hóa chi phí và cải thiện lợi nhuận biên.
  • Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn: Sử dụng tỷ lệ này để đo lường hiệu quả chuyển đổi doanh số bán hàng thành thu nhập. Profit Margin cao đảm bảo đủ lời để chia cổ tức, trả nợ vay và duy trì hoạt động. Các bên liên quan cần biết rằng công ty đang hoạt động hiệu quả. Nếu Profit Margin thấp, cần xem xét ngân sách, giảm chi phí hoặc điều chỉnh chiến lược sản phẩm.
Vì sao doanh nghiệp cần phân tích lợi nhuận biên
Vì sao doanh nghiệp cần phân tích lợi nhuận biên

Ngoài ra, nhà đầu tư cần cập nhật tin nonfarm thường xuyên. Điều này có thể giúp bạn đánh giá thị trường một cách chính xác. Từ đó có thể nâng cao tối đa lợi nhuận của mình trong đầu tư.

Kết luận

Thu nhập của bạn phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của bạn. Để tăng lợi nhuận biên, hãy tích lũy kinh nghiệm và nâng cao sự hiểu biết cũng như trình độ trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Đừng quên theo dõi các tài liệu Tự học forex hàng ngày để cập nhật kiến thức hữu ích về đầu tư và kinh doanh!

Câu hỏi thường gặp

Profit Margin cao là tốt hay xấu?

Profit Margin cao thường được coi là tích cực. Bởi vì nó chỉ ra khả năng sinh lời hiệu quả của doanh nghiệp.

Cách để cải thiện biên lợi nhuận là gì?

Cải thiện Profit Margin có thể thông qua tối ưu hóa chi phí, tăng giá sản phẩm. Đồng thời nâng cao chất lượng hoặc tìm kiếm các cơ hội mở rộng.

Profit Margin ảnh hưởng như thế nào đến quyết định kinh doanh?

Profit Margin ảnh hưởng đến quyết định về giá sản phẩm, mở rộng sản xuất. Hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu hóa hiệu suất tài chính.

Nhập mã đối tác
vnd
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây